Google is een zoekmachine bedrijf. Het is een reclamebedrijf. Het is een mobiel bedrijf en misschien zelfs een autofabrikant. Google is een heleboel dingen en omdat het zo gigantisch is, is het gemakkelijk om wat coole dingen te missen. Wat je waarschijnlijk niet beseft, is dat veel van de dingen die je hebt gemist uiteindelijk je favoriete Google-apps en -services kunnen worden. Er zijn tientallen Google-apps die je moeite van het bekijken waard zijn. Het nut van Google reikt veel verder dan zijn kernproducten.

Whiteboard samen met Google-tekeningen

Google Tekeningen is de nieuwste app die is toegevoegd aan de reeks Cloud gebaseerde hulpprogramma’s van Google. Met deze zelfstandige editor in Google Documenten kan je diagrammen ontwerpen en andere schema’s maken – perfect als je werkt aan het visualiseren van een projecttijdlijn of zelfs het mind mappen van een idee.

Bekijk uw agendagebeurtenissen in verschillende tijdzones

Als je vaker reist of kantoren hebt in meerdere tijdzones, kan je jou Google Agenda zo configureren dat deze een voorbeeld is van meer dan één tijdzone, waardoor verwarring en panische tijdberekeningen vóór vergaderingen worden geëlimineerd.

Google-apps veranderen het klaslokaal

We leven in een wereld waar het antwoord op niet-antwoordbare vragen ‘Google It’ is. Deze zinswending wordt ongeveer net zo gewoon als de technologie zelf. Het is zo gewoon geworden dat je niet eens nadenkt over de enorme revolutie die zoekmachines in je leven hebben gebracht. Als bedrijf heeft Google een aantal belangrijke stappen gezet in de educatieve arena.

Echt samenwerkend leren

Via applicaties zoals Docs (Google’s Word), Sheets (Google’s Excel) en Slides (Google Powerpoint) kunnen je kinderen werken aan documenten, dataprojecten en presentaties in een live samenwerkingsomgeving. In essentie kan Jean-Luc als docent een stuk werk delen op google Drive die jij en meerdere kinderen tegelijk kunnen openen. Als deelnemer kan jij je medeklasgenoten identificeren als ze bovenaan het werk worden genoemd en krijgen een kleur toegewezen. In wezen betekent dit dat je elkaar kunt zien terwijl je actief het werk aanpast en bewerkt. Je kan aantekeningen toevoegen aan de zijkant van de documenten om je standpunten te communiceren en bovendien kan je deelnemen aan groep ‘Google Hang Outs’ om nog meer heen en weer te schakelen! Deze kracht betekent dat je kan samenwerken, zelfs als je niet fysiek samen bent.

Papierloze klas

Je kan de enorme verschuiving van de wereld van analoog naar digitaal niet ontkennen. Het is een verschuiving die scholen volledig moeten omarmen. Het is ook een verschuiving die volledig is opgenomen in de Google Ethos. Met dat alles in gedachten, kan jij je zeker voorstellen dat het gebruik van Google Apps voor Educatie een stap in de goede richting is met betrekking tot een ‘papierloos klaslokaal’. De eerder genoemde heen en weer tussen docenten en leerlingen betekent dat je al het werk digitaal kunt markeren, becommentariëren en beoordelen. De ingesloten koppelingen tussen agenda’s en Gmail kunnen je helpen te organiseren zonder schooldagboeken. Zelfs rapporten en uniforme kaarten kunnen digitaal worden met gedeelde Google Documenten.

Share Button